تیتر ۲۰

بیشتر بدهکاران بزرگ بانکی،محصول دوره احمدی نژاد هستند

روزنامه اعتماد در مورد لیست بدهکاران بانکی نوشت:بیشتر این «ابربدهکاران بانکی» محصول اقتصاد به ‌شدت متکی به درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد و سال‌های پرپولی اقتصاد ایران بوده‌اند.

کلیدواژه: احمدی نژاد