تیتر ۲۰

برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس پس از یک سال وقفه

رئیس هیئت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس از برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در سال جاری پس از یک سال وقفه به دلیل شیوع کرونا'>ویروس کرونا خبر داد.

کلیدواژه: نمایشگاه کتاب دفاع مقدس