تیتر ۲۰

برنامه‌های نامزدها در صداوسیما در فاصله ۲روز مانده به پایان تبلیغات

امروز سه شنبه ۲۴خرداد ماه و در حالی که دو روز به پایان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در صداوسیما باقی مانده است، هفت شبکه تلویزیونی و تنها یک شبکه رادیویی، برنامه‌های جدید تبلیغاتی پخش می‌کنند.

کلیدواژه: