تیتر ۲۰

توصیه هایی جدی قبل از بچه دار‌ شدن

قبل از بچه‌دار شدن باید خودتان را از لحاظ آمادگی جسمی و روحی بسنجید، همسران حتما باید قبل از بچه‌دار شدن نسبت به تغییراتی که پس از بچه‌دار شدن تجربه می‌کنند، آگاهی کامل پیدا کنند.

کلیدواژه: