تیتر ۲۰

جریمه بیش از ۳۲هزار دستگاه خودرو در محورهای شمال

سرپرست پلیس راه مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲هزار و ۸۹۴دستگاه جریمه و ۱۱هزار و ۳۵۷دستگاه به مبدا برگشت داده شدند.

کلیدواژه: