تیتر ۲۰

مهرعلیزاده: دولت من دولت زندگی است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت من دولت زندگی است، ادامه دولت اصلاحات که در دنیا داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن افتخار داشت.

کلیدواژه: دولت