تیتر ۲۰

واکنش فوری همتی به انصراف زاکانی از کاندیداتوری در انتخابات 1400/پلیس بد رفت...!

همتی به خبر انصراف زاکانی واکنش نشان داد.

کلیدواژه: پلیس فوری انتخابات کاندیدا