تیتر ۲۰

کناره‌ گیری زاکانی به نفع رییسی +تکذیبیه

علیرضا زاکانی به نفع ابراهیم رییسی کنار کشید.

کلیدواژه: