تیتر ۲۰

صحبت‌ های فردوسی‌ پور درباره یورو۲۰۲۰

عادل فردوسی‌پور درباره رقابت‌های یورو۲۰۲۰ و هم‌چنین مصاف حساس ایران و عراق توضیحاتی را ارائه کرد.

کلیدواژه: