تیتر ۲۰

مسکن مهر استان تهران تا پایان شهریور تحویل داده می‌ شود

استاندار تهران گفت: تا پایان شهریورماه مابقی مسکن-مهر'>مسکن مهر پرند تحویل و تکمیل و تحویل مسکن-مهر'>مسکن مهر پردیس نیز تسریع می‌شود.

کلیدواژه: مسکن مهر مسکن