تیتر ۲۰

مهرعلیزاده: ارز ۴۲۰۰تومانی منشأ فساد است

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بازار ارز را نیز یکی از بازارهای فسادزا در اقتصاد کشور دانست و گفت: معتقدم ارز ۴۲۰۰تومانی منشأ فساد است و باید سازوکار آن برداشته شود.

کلیدواژه: