تیتر ۲۰

رضایی: بازپرداخت وام مسکن را ۴۰ تا۵۰ ساله می‌ کنیم

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برای تولید مسکن، زمین مجانی می‌دهیم و بازپرداخت وام‌ها را ۴۰ تا ۵۰ساله می‌کنیم.

کلیدواژه: مسکن