تیتر ۲۰

آیا فوق العاده ویژه برای فرهنگیان اعمال می‌ شود؟

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیات دولت، فوق العاده ویژه معلمان اعمال و به معلمان تعلق خواهد گرفت، گفت: فوق العاده ویژه در سال گذشته به کارکنان درمان و با شرط تأمین منابع توسط دستگاه، پرداخت شد.

کلیدواژه: فرهنگیان