تیتر ۲۰

مهرعلیزاده: رییس جمهور شوم تورم را یک رقمی می کنم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در انتهای دولتم تورم را یک رقمی می کنم.

کلیدواژه: قم