تیتر ۲۰

عراق تیم بسیار قابل احترامی است/ اسکوچیچ:نیاز است بازیهای قبل را فراموش کنیم

هرچه داریم را در این بازی خواهیم گذاشت و از همه توان استفاده می‌کنیم تا بازی آخر هم پیروز از میدان خارج شویم.

کلیدواژه: