تیتر ۲۰

پس از تماس‌های مکرر از طرف نیمی از دنیا؛/ کریستین اریکسن: آماده تمرینم!

گزارش خواندنی گاتزتا دلواسپورت از کریستین اریکسن و اوقاتی که پس از حمله قلبی از سر گذرانده است.

کلیدواژه: