تیتر ۲۰

انفجار مهیب یک پمپ بنزین در روسیه / ۳۳ نفر مصدوم شدند

خبرگزاری اینترفاکس روسیه اعلام کرد: آتش سازی در پمپ بنزین واقع در خیابان گوسینوبورودسکی شهر نووسیبیرسک رخ داد. آتش سوزی محدوده ای به وسعت بیش از یکهزار مترمربع را دربرگرفت و بر اثر آن مخزن های سوخت پمپ بنزین در آتش سوخت و پنج انفجار در آن رخ داد. در...

کلیدواژه: بنزین روسیه