تیتر ۲۰

سیاوش تهمورث؛ شاه بی‌تاج

ایران سرزمین فراموشی است. کافی است شما کمی از آن قامت شباب‌گونه خویش فاصله بگیرید، گردی زمان بر چهره‌تان بنشیند تا ناپدید شوید.

کلیدواژه: