تیتر ۲۰

کسپر اشمایکل:/ دیدن لبخند کریستین اریکسن خوشحال ‌کننده بود

کسپر اشمایکل، دروازه بان تیم ملی دانمارک، از مشاهده حال خوب کریستین اریکسن ابراز خوشحالی می‌کند.

کلیدواژه: