تیتر ۲۰

پروین و کلانی تماشاگر VIP بازی دوستانه پرسپولیس

علی پروین و حسین کلانی از نزدیک بازی پرسپولیس و پیکان را تماشا کردند.

کلیدواژه: پرسپولیس