تیتر ۲۰

تصمیم قطعی یوونتوس درمورد موراتا مشخص شد

به نظر می رسد یوونتوس یک فصل دیگر قرارداد قرضی آلوارو موراتا را تمدید خواهد کرد.

کلیدواژه: