تیتر ۲۰

معیشت خوب یا رهایی حجاب؟/ مردم پاسخ دادند+فیلم

پاسخ‌های مردم در کف خیابان به این سؤال که "بین وعده معیشت خوب و یا رهایی حجاب کدام را انتخاب می‌کنید؟" نشان می‌دهد که نامزدهای طیف اصلاحات این‌بار در ایجاد ترس کاذب در مورد مسئله حجاب، نزد مردم ناکام مانده‌اند.

کلیدواژه: