تیتر ۲۰

همسر سردار شهید محمد ناظری دار فانی را وداع گفت

همسر شهید محمد ناظری ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت و به دیدار همسرش شتافت.

کلیدواژه: