تیتر ۲۰

هیچ کدام از نمایندگان نگاهی برای حضور در دولت ندارند

رییس کمیته اقتصاد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: قرار نیست عضوی از نمایندگان مجلس در کابینه دولت سیزدهم دیده شوند و هیچ کدام از نمایندگان مجلس فعلی نگاهی به برای حضور در دولت ندارند و ما این امر را با صراحت اعلام کرده‌ایم.

کلیدواژه: دولت