تیتر ۲۰

بسته شدن جاده هراز بر اثر ریزش کوه

جریمه تردد خودرو‌ها در شرایط قرمز کرونایی، یک میلیون و در وضع نارنجی کرونایی ۵۰۰ هزار تومان است.

کلیدواژه: