تیتر ۲۰

سیمون کیائر الگوی بازیکنان ایتالیا می شود

گابریل گراوینا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا قصد دارد دوره آموزش های اولیه را برای بازیکنان شاغل در این کشور برگزار کند.

کلیدواژه: