تیتر ۲۰

جلیلی: دولت نباید نسبت به قراردادهای موقت کارگران بی‌ تفاوت باشد

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: بیش از ۹۰ درصد نیروی کار مبتنی بر قراردادهای موقت یکی دوماهه است و دولت نباید نسبت به قراردادهای موقت کارگران بی‌تفاوت باشد.

کلیدواژه: دولت