تیتر ۲۰

مجلس حامی جدی صنعت خودرو است / تأکید بر نقش موثر سایپا در رونق تولید کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودروی کشور گفت: مجلس حامی جدی این صنعت است.

کلیدواژه: سایپا مجلس