تیتر ۲۰

همتی: سهم بالای ۵۰ درصدی تحریم ها در اقتصاد کشور

همتی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:برخی از افراد دانسته و ندانسته تلاش می کند نقش تحریم ها را کم اهمیت نشان دهند که این جفا به مردم است.افرادی که از ما انتقاد می کننند خودشان در شرایط ما بودند بهتر عمل می کردند.ضعف مدیریتی را قبول دارم، ما در خی...

کلیدواژه: