تیتر ۲۰

هزاره‌ ها فقط حق زندگی می‌ خواهند

سال‌هاست هزاره‌ها هدف حمله‌های تروریستی گروه‌های تندرو هستند، اما کشتار بی‌رحمانه آن‌ها در ماه‌های اخیر بار دیگر توجه جهان را به این قوم فارسی زبان بومی افغانستان جلب کرده است.

کلیدواژه: