تیتر ۲۰

تولیدات کشاورزی به ۱۳۴ میلیون تن رسیده است

شهرری ـ ایرنا ـ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولیدات محصولات مختلف کشاورزی کشور با برنامه ریزی دقیق و مناسب از ۹۶ هزار تن در سال ۹۲ به ۱۳۴ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده است.

کلیدواژه: