تیتر ۲۰

همتی در برنامه "دستخط": در ساخت مسکن کوتاهی شد/ تحریم‌ها را برمی‌دارم

عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما به طور جدی باید ساخت مسکن را در کشور که متاسفانه در چند سال گذشته کوتاهی شد، شروع کنیم. حداقل باید سالی 600 هزار واحد مسکونی بسازیم.

کلیدواژه: مسکن