تیتر ۲۰

ایران برای استفاده از منابع تجدیدپذیر پتانسیل بالایی دارد

نماینده دفتر یونسکو تهران گفت: استفاده از سوخت‌های فسیلی و تولید گازها در منطقه و به‌خصوص ایران بالا است اما این کشور پتانسیل بالایی برای استفاده از منابع تجدیدپذیر دارد.

کلیدواژه: