تیتر ۲۰

واردات ۳ میلیون دز واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اگر اتفاقی خاصی نیفتد تا دو هفته دیگر اولین مرحله از محموله‌های کرونا'>واکسن کرونا توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود، گفت: سه میلیون دز کرونا'>واکسن کرونا در راه ایران است.

کلیدواژه: واکسن کرونا کرونا