تیتر ۲۰

بوفون: اطمینان‌دارم که می‌خواهم به فوتبال ادامه دهم

جان‌لوئیجی بوفون تایید کرد که هیچ تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال ندارد.

کلیدواژه: فوتبال