تیتر ۲۰

گزارش بورس ٢۴ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل و تشریح وقایع روز بورس و بازار سهام به همراه امیر مهدی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه را در صوت زیر می شنوید.

کلیدواژه: بورس