تیتر ۲۰

جمهوریت در نظام اسلامی برخاسته از دین ماست

رییس مجلس شورای اسلامی جمهوریت در نظام اسلامی را برخاسته از دین دانست و گفت: دعوت به مشارکت، مجاهدتی دوران‌ساز است.

کلیدواژه: