تیتر ۲۰

کاندیداهای اصولگرا کنار نمی رود /مظفر: پراکندگی آراء یک تهدید است

حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور است اگر اصولگرایان یکی شوند رأی رئیس جمهور حداکثری می‌شود اما اگر به صورت موازی بیایند کاهش پیدا می کند که این زیبنده اقتدار یک رئیس جمهوری که باید در رأس نظام اجرایی قرار گیرد نیست و او را تضعیف م...

کلیدواژه: کاندیدا