تیتر ۲۰

ادعای گاتزتا دلو اسپورت/ اولیویه ژیرو-میلان؛ در یک قدمی توافق نهایی

به نظر طی روزهای آتی انتقال اولیویه ژیرو به میلان قطعی خواهد شد.

کلیدواژه: