تیتر ۲۰

فردا باید جای این الماس را پر کنیم؛/ وحید امیری؛ ستاره‌ای که ما را به گریه می‌اندازد!

بعضی بازیکنان هستند که وقتی داستان زندگی‌شان را می‌خوانی، ناخودآگاه اشک شوق و ناراحتی را گونه‌هایت احساس می‌کنی و وحید امیری یکی از همان‌هاست.

کلیدواژه: