تیتر ۲۰

گزارش مارکا/ زمان بازگشت کاپیتان اسپانیا مشخص شد

سرخیو بوسکتس از دو روز دیگر و با منفی شدن تست کرونا می تواند به تیم ملی اسپانیا برگردد.

کلیدواژه: