تیتر ۲۰

نیکزاد: نتوانستیم از ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه استفاده کنیم/ با همه دنیا تعامل خواهیم داشت

علی نیکزاد رئیس ستاد آیت الله رئیسی گفت: میزان واردات همسایگان ما بالغ بر 1200 میلیارد دلار است و ما متاسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت استفاده کنیم. سهم ما از این میزان فقط 23 میلیارد دلار است.

کلیدواژه: