تیتر ۲۰

اهداف اصلی طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» چیست؟

نماینده تهران در مجلس گفت: هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگرانی است که با خرید و فروش‌های خود بازارها را ملتهب و افزایش قیمت‌های غیر واقعی ایجاد می‌کنند و قانون به‌نحوی نگارش شده که تقاضای مصرفی اصلاً مشمول مالیات نشود.

کلیدواژه: مالیات