تیتر ۲۰

رضایی اسناد راهبردی برای انقلاب اقتصادی در 31 استان کشور را منتشر کرد

محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اسناد راهبردی برای انقلاب اقتصادی در 31 استان کشور را منتشر کرد.

کلیدواژه: