تیتر ۲۰

7 سوال اقتصادی دانشجویان از همتی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی خواستار پاسخگویی وی به 7 سوال اقتصادی مهم شدند.

کلیدواژه: