تیتر ۲۰

ریال باید ناموس دولت باشد/ 30 درصد جامعه از گرسنگی سلولی رنج می‌برند

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: حدود 30 درصد جامعه مان به یک ترتیبی از متاسفانه گرسنگی سلولی رنج می برند یعنی یا گرسنه مطلق است یا نان دارند بخورند یا همان یک نان هم ندارند بخورند.

کلیدواژه: دولت