تیتر ۲۰

440 ضرب‌المثل‌ "آبکی" پشت ویترین کتابفروشی‌ها!

کتاب «ضرب‌المثل‌های خیس» حکایت‌گر ضرب المثل‌هایی است که در آن‌ها کلمه "آب" یا کلمات مرتبط با آن به کار رفته است.

کلیدواژه: