تیتر ۲۰

نواوکس چهارمین واکسن کرونا آمریکایی را با اثربخشی ۹۰ درصد ارائه داد

نتایج کارآزمایی مرحله پایانی نواوکس، شرکت زیست‌فناوری آمریکایی در این کشور و مکزیک، از اثربخشی قدرتمند ۹۰ درصدی واکسن حکایت می‌کند.

کلیدواژه: واکسن کرونا آمریکا کرونا