تیتر ۲۰

ظریف: قهر با صندوق رأی قطعا راه‌ حل نیست

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: قهر با صندوق رای قطعا راه حل نیست و اگر به مشکلات نیافزاید از آنها نخواهد کاست.

کلیدواژه: