تیتر ۲۰

شما نظر بدهید/ کدام وعده اقتصادی نامزدهای انتخابات را بیشتر باور کردید ؟

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده های اقتصادی متعددی اعم از پرداخت یارانه تا افزایش سقف وام ازدواج به ۵٠٠ میلیون تومان و پرداخت حقوق به زنان خانه دار و ...اعلام کردند.

کلیدواژه: انتخابات